Om prosjektet

Telemarksportalen
– en oversikt over forfattere og andre ressurspersoner med tilknytning til Telemark

Målet med dette arbeidet er å bygge opp en informasjonsbase over forfattere og andre ressurspersoner med tilknytning til Telemark. Vi har forsøkt å lage en nettløsning der hver enkelt forfatter presenteres med et bilde, en kort informasjon og en samling linker til utfyllende informasjon om forfatterne.

Nettstedet er en portal inn til nyttig og oversiktlig informasjon om alle sentrale personer knyttet til litteraturtelemark.

Telemarksbiblioteket står for kartleggingen av hvilke forfattere og ressurspersoner som skal være med i informasjonsbasen. Biblioteket står også for innsamling av nødvendig biografisk informasjon om personene. Biografiene er skrevet av Nina E. Evensen og Ole Bjørn Ulsnæs, som også har funnet fram stoff på nettet og programmert nettsidene. Bibliotekene rundt om i fylket har bidratt med informasjon om «sine» forfattere.

Webben er designet av Henrik Fjeldahl, som var elev på medialinjen ved Klosterskogen videregående skole (skoleåret 05/06). Ulike designforslag ble levert av mange elever, og Henriks løsning ble foretrukket.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark i to omganger. I 2005 med 60.000 kroner og i 2006 med 50.000 kroner. Egeninnsats ved Telemarksbiblioteket utgjør en like stor sum. Telemarksportalen er en del av tiltaksplanen «Gi rom for lesing - strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003 - 2007».

Forfatterne om seg selv

Alle nålevende forfattere med epostadresse er invitert til å bidra med en kort beskrivelse av seg selv og sitt forfatterskap. Det er bare noen få som har svart på vår henvendelse, men vi håper på flere svar nå som webben er publisert.

Kriterier for hvem som skal være med i basen:

En telemarksforfatter er en forfatter som har bodd i Telemark i kortere eller lengre tid, før og/eller under – men ikke etter - den litterære produksjonstiden sin. I denne sammenhengen er vi ute etter å kartlegge skjønnlitterære forfattere.

Da blir en telemarksforfatter en forfatteren som:

  • er født, oppvokst og bor hele eller det meste av sitt liv i Telemark
  • er født og oppvokst utenfor Telemark, men bor i regionen mens han eller hun produserer hele eller store deler av forfatterskapet sitt
  • er født og oppvokst i Telemark, men flytter fra Telemark slik at han eller hun ikke bor i fylket mens han eller hun produserer tekstene sine
  • verken er født eller oppvokst i Telemark, men bor her så lenge under den litterære produksjonstiden sin at lokalsamfunnet regner han eller hun som fastboende
  • har flere kortere opphold i Telemark; sommerferier, gjennomreiser, hotellopphold o.l. Disse oppholdene er så korte og sporadiske at lokalsamfunnet ikke oppfatter forfatterne som fastboende

Om utvalget

I dette prosjektet har vi konsentrerert oss om skjønnlitterære forfattere. Vi har ikke prioritert fagbokforfattere. Det er heller ikke fokusert på utgivelser som henter sin handling fra Telemark skrevet av forfattere som ikke har tilknytning til fylket.
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More