Sørbø, Tommy


(1953 - )


Tommy Sørbø er fra Porsgrunn. Han er kunsthistoriker, dramatiker og forfatter og har blant annet skrevet bøker om billedkunst og kunsthistorie.

Sørbø debuterte som romanforfatter med «Søppel – en roman om kunst» i 2007. Dette er en satirisk roman, der temaet er norsk samtidskunst.

Høsten 2003 kom «Norges Kunsthistore – en kladd», som er en satirisk vri på kunsthistorien. I «Europas filosofihistorie: en kladd» (2004) har han et skråblikk på filosofiens historie.

Tommy Sørbø er magister i kunsthistorie og har tidligere vært museumslektor ved Nasjonalgalleriet i Oslo. Som billedkunstner har han blant annet hatt separatutstilling ved Galleri 27 i Oslo, og han har vært representert flere ganger ved Statens Høstutstilling. Han formidler billedkunst og estetikk i fjernsyn og radio og har vært fast spaltist i Dagbladet og Aftenposten.

Satirikeren Tommy Sørbø om Porsgrunn i Varden 17. november 2004 (utdrag):

«Norges svar på Ruhr
Hvis noen protesterer, er det bare å si at det er uunngåelig. Slikt har vi en lang tradisjon for i Porsgrunn: På 1960-tallet da Hydrorøyken farget himmelen gul, plenene brune og lungene svarte, lød mottoet: «Det nytter ikke å stoppe utviklinga.» Da Porsgrunnselva var blitt så full av kjemikalier at folk kunne framkalle filmen sin der, da Gunneklevfjorden nesten var fylt igjen og da 1700-talls husene i Storgata ble revet, lød det fremdeles: «Det nytter ikke å stoppe utviklinga.» Og de få som våget å stille spørsmål ved etableringen av Rafnes på begynnelsen av 1970-tallet, ble møtt med samme omkved: «Det nytter ikke å stoppe utviklinga.» Grenland var nå en gang Norges svar på Ruhr. Det var bare sånn det var. Etterkrigstidens optimisme og gjenoppbyggings ånd var erstattet av en dyp fatalisme.»

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere